Newsletter

Podaj swój adres e-mail by być informowanym o zmianach i nowościach na stronie.

Powiadom znajomego

Skorzystaj z poniższego formularza by powiadomić znajomego o tym serwisie.

Radio "Szanty"

Zapraszamy do słuchania radia "Szanty"

Radio Szanty

Kamizelki ratunkowe

Kamizelki asekuracyjne
Kamizelka asekuracyjna jest środkiem zapewniającym dodatkową pływalność (w przypadku znalezienia się w wodzie), czyli stanowią pomoc dla osób utrzymujących się na wodzie. Nie są to jednak kamizelki ratunkowe!

Kamizelki asekuracyjne nie posiadają istotnych cech kamizelek ratunkowych.
W przypadku dużego osłabienia np. na skutek wychłodzenia organizmu nie zapewniają bezpieczeństwa osobie znajdującej się w wodzie.

W Unii Europejskiej obowiązują od kilku lat dla kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych wymagania techniczne przedstawione w normach EN serii 393-399.

Kamizelki ratunkowe
Kamizelki ratunkowe przeznaczone są dla osób niepływających - nie umiejących, lub nie mogących pływać, powodują, że osoba znajdująca się w wodzie odwracana jest przez kamizelkę na plecy, twarzą do góry (funkcja pionizująca). Duży kołnierz dodatkowo zwiększa stabilność.

Kamizelki ratunkowe ze sztywnego materiału ograniczają swobodę poruszania, trudno jest w nich na jachcie pracować. Właściwie tylko pneumatyczne kamizelki ratunkowe umożliwiają pracę na jachcie.

Kapok - nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, otrzymywanych z różnych gatunków drzew z rodziny wełniakowatych, głównie z puchowca pięciopręcikowego nazywanego drzewem kapokowym, uprawianego w Indonezji oraz Indiach. Kapok ze względu na swoją lekkość i nieprzemakalność (utrzymuje w wodzie ciężar trzydziestokrotnie przekraczający jego ciężar własny), stosowany jest do wypełniania pływaków w kamizelkach ratunkowych.

Nazwa "kapok" przylgnęła na długie lata do kamizelek ratunkowych, pomimo że do ich wypełniania zaczęto stosować inne materiały.

Kamizelki pneumatyczne
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe są wyposażone i opisane tak samo jak tradycyjne kamizelki ratunkowe, jednak w tym wypadku elementem nośnym są komory napełniane z naboi CO2.

Każda pneumatyczna kamizelka musi być wyposażona w system napełniania, uruchamiany ręcznie, lub automatycznie w chwili znalezienia się w wodzie oraz wentyle które umożliwiają dopełnianie komór nośnych. Każda komora ma wyporność odpowiednią wyporność w zależności od klasy (do 275kN), jednak w czasie napełniania komory wzajemnie napierają na siebie i zadaną wyporność dzielą mniej więcej po połowie.

Konstrukcja kamizelki ratunkowej umożliwia rozbitkowi utrzymanie w wodzie pozycji bezpiecznej, a osobę nieprzytomną powinna odwrócić twarzą do góry utrzymując głowę nad powierzchnią wody.

Kamizelki ratunkowe dzielą się na klasy wg ich wyporności.
Wartości liczbowe określają minimalną wyporność podawaną w jednostkach siły - niutonach.

Normy europejskie 396 i 399 przewidują dodatkowy wskaźnik - poziom bezpieczeństwa w razie utraty przytomności, tzn. osoba niezdolna do samodzielnego poruszania się musi mieć pewność, że zostanie bardzo szybko przewrócona do bezpiecznej pozycji na plecy z głową nad wodą.

Pływalność w przypadku tych norm odnosi się do osób o wadze około 70 kg. Oznacza to, że rzeczywista wyporność kamizelek ratunkowych należących do tej samej klasy różni się w zależności od wagi danej osoby. W razie wątpliwości należy się zdecydować na zakup kamizelki o wyższej klasie wyporności. Zgodnie z normami UE kamizelka powinna zostać nadmuchana nie dłużej niż 10 sekund od kontaktu z wodą.

Bakista - klasa wyporności kamizelek EN 393  EN 393 - Wyporność 50 N Odpowiednia jako kamizelka asekuracyjna dla osób potrafiących dobrze pływać, do użytku na
  kąpieliskach chronionych, gdzie istnieje możliwość szybkiego wezwania pomocy. Kamizelki tej kategorii nie zapewniają
  bezpieczeństwa w razie utraty przytomności, nie są to kamizelki ratunkowe.Bakista - klasa wyporności kamizelek EN 395  EN 395 - Wyporność 100 N Odpowiednia jako kamizelka ratunkowa dla dorosłych i dzieci potrafiących pływać. Do użytku
  jedynie na wodach śródlądowych i kąpieliskach chronionych, zapewnia ograniczone bezpieczeństwo w razie utraty
  przytomności w zależności od ciężaru ubrania.Bakista - klasa wyporności kamizelek EN 396  EN 396 - Wyporność 150 N Kamizelka ratunkowa dla osób umiejących i nieumiejących pływać, zapewnia bezpieczeństwa w
  razie utraty przytomności, ale nie podczas noszenia ciężkich kurtek przeciwdeszczowych lub w trudnych warunkach
  pogodowych. Do użytku na wodach przybrzeżnych i otwartych.Bakista - klasa wyporności kamizelek EN 399  EN 399 - Wyporność 275 N Zapewnia bezpieczeństwo w razie utraty przytomności w prawie wszystkich wypadkach, do
  użytku na wodach otwartych w trudnych warunkach pogodowych. Zapewnia przewrócenie na plecy w ciągu 5 sekund.
  Wystarczająca wyporność także podczas noszenia ciężkich wodoodpornych ubrań.